Geachte waardevolle klant,

Graag breng ik u op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot de opslag van stamcellen bij Navelstrengbloedbank.

Helaas zijn er momenteel geen particuliere erkende stamcelinstellingen in Nederland. Vorig jaar heeft de inspectie met terugwerkende kracht de erkenning van Stamcelbank Nederland ingetrokken, waardoor alle door hen opgeslagen stamcellen onbruikbaar zijn verklaard. Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik u graag naar hun website (https://stamcelbanknederland.nl/erkenning-belangrijke-punten-voor-u-als-ouders/).

Wat Navelstrengbloedbank betreft, is de erkenning in het verleden reeds afgewezen door de inspectie. Ondanks onze inspanningen om aan alle voorschriften te voldoen, heeft de inspectie om formele redenen besloten geen erkenning toe te kennen aan Navelstrengbloedbank.

Helaas heeft justitie in de zomer van 2023 op basis van een beperkt aantal klachten over mogelijke misleiding beslag gelegd op al het weefsel van al onze klanten. Dit betekent dat uw stamcellen per 30 januari 2024 niet meer bij Navelstrengbloedbank zijn opgeslagen, maar bij justitie.

Wij begrijpen de bezorgdheid die deze situatie met zich meebrengt en betreuren het ongemak dat dit voor u veroorzaakt. Mocht u verdere vragen hebben of behoefte hebben aan aanvullende informatie, staan wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,

Navelstrengbloedbank
Stem Cells Technologies

CONTACT

Mocht u nog vragen of zorgen hebben dan zijn te bereiken:

info@navelstrengbloedbank.nl

of 0685843924